Webinar “Energiebesparing én verduurzaming in uw winkel? Het kan!” (in het Nederlands)

Webinar “Energiebesparing én verduurzaming in uw winkel? Het kan!”  De KNVvK en STEK verzorgden tijdens de Biokennisweek op dinsdag 17 januari 2023 een webinar met als thema “Energiebesparing én verduurzaming in uw winkel? Het kan!” Tijdens dit webinar lieten Wim den Boer en René van Gerwen u zien hoe energie en kosten kunnen worden bespaard en hoe het gebruik van broeikasgassen kan worden verminderd door verduurzaming van koel- en vriesapparatuur, airconditioning en verwarming. Het is voor kleinere (bio)winkels, slagers, kaaswinkels, delicatessenzaken en boerderijwinkels lonend om over te stappen op energiezuinige, klimaatvriendelijke koelinstallaties op basis van natuurlijke koudemiddelen. In het webinar kwamen de oplossingen, het financiële aspect en tal van hulpmiddelen (online tools) aan de orde. Daarnaast vertelden zij hoe dit verduurzamingsproces verloopt bij Ekoplaza. 


Webinar over duurzame koeling – 30 november 2022 (in het Duits)

In ons webinar van 30 november 2022 legden koelsysteemfabrikant Thomas Frisch en energieconsultant Gregor Weckerle aan de hand van twee concrete voorbeelden uit hoe efficiënt systemen met natuurlijke koudemiddelen zijn en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Het webinar werd georganiseerd door RefNat4LIFE’s projectpartner HEAT, Coolskills, de Duitse branchevereniging HDE en het Duitse federale milieuagentschap (UBA).  U kunt de video-opname hier bekijken (in het Duits).


Klimaatvriendelijke koeling en airconditioning met natuurlijke koudemiddelen – 26 april 2022 (in het Duits)

Dit gezamenlijke initiatief van het Duitse federale milieuagentschap, Coolskills, het door de EU gefinancierde RefNat4LIFE-project en de klimaatbeschermingscampagne van de Duitse handelsvereniging HDE, had tot doel de vraag naar energie-efficiënte en klimaatvriendelijke koel- en airconditioningsystemen te vergroten. De organisatoren boden in netwerksessies een breed scala aan informatie aan, om eindgebruikers actief te ondersteunen bij hun beslissing om natuurlijke koudemiddelen te gebruiken..


Verduurzaming Kleinkoeling met Natuurlijke Koudemiddelen – 6 april 2022 (in het Nederlands)

Leer meer over activiteiten in Nederland in een gezamenlijk webinar over Duurzaamheid van kleinschalige koeling met natuurlijke koudemiddelen in Nederland, georganiseerd door Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) en Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK). In dit gratis webinar werden meerdere hulpmiddelen (toolbox) gepresenteerd, evenals informatie over Nederlandse training en certificering voor koel-, airconditioning- en warmtepompmonteurs (RACHP), energie(kosten)besparingen, financieringsaspecten en praktijkvoorbeelden (case studies) uit Nederland.


Duurzame koeling- 21 april 2022 (in het Spaans/Portugees)

Op 21 april 2022 werden Spaans- en Portugeessprekende levensmiddelenwinkels, koel-, airconditioning- en warmtepompbedrijven (RACHP) uitgenodigd om deel te nemen aan een webinar over milieuvriendelijke koelapparatuur. Het webinar werd georganiseerd door RefNat4LIFE-projectpartners Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) en Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (AgroBio), in samenwerking met nationale koel-, airconditioning- en warmtepompbedrijven (RACHP), autoriteiten, winkelverenigingen en brancheorganisatie IFOAM Organics Europe.