Wettelijke bepalingen

HEAT GmbH beheert deze website als projectleider van het RefNat4LIFE-project en in opdracht van de projectpartners.

HEAT GmbH
Habitat, Energy Application&Technology
Seilerbahnweg 14
D- 61462 Koenigstein
Duitsland
Telefoon: +49 6174 96947 0
Fax: +49 6174 9694725
E-mail: [email protected]
www.heat-international.de

Directeuren: Dietram Oppelt, Dr. Daniel Wahby

Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud: Britta Paetzold

Kantongerecht Koenigstein, register van vennootschappen: HRB 3705
Identificatienummer voor de omzetbelasting (BTW): DE 153708051

Aansprakelijkheid: De informatie op deze website is zorgvuldig onderzocht en met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch wordt de informatie op deze website verstrekt “zoals zij is” en zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op rechten van derden. Hoewel de verstrekte informatie wordt geacht accuraat te zijn, kan deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten. In geen geval kan HEAT GmbH of een van de RefNat4LIFE projectpartners aansprakelijk worden gesteld voor speciale, indirecte of gevolgschade met betrekking tot dit materiaal, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. HEAT GmbH of de RefNat4LIFE-partners zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door derden worden onderhouden en zien derhalve af van hun aansprakelijkheid voor eventuele links van deze website naar andere websites.

Ontwerp en ontwikkeling: Yes We Work (www.yeswework.com)

Gemaakt met WordPress