Privacybescherming

HEAT GmbH
Seilerbahnweg 14
61462 Königstein i. Ts. | Duitsland
Telefoon: +49 (0) 61 74 – 96 94 70
Fax: +49 (0) 61 74 – 96 94 729
E-mail: [email protected]

Het gegevensbeschermingsbeleid van HEAT vindt u op https://www.heat-international.de/data-privacy/

DATA PRIVACY

HEAT GmbH, die deze website beheert, neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het is mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Alle persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) die op onze website worden verzameld, worden voor zover mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

Houd er rekening mee dat bij gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Het is niet mogelijk om dergelijke gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens

In het kader van de RefNat4LIFE-projectactiviteiten worden persoonsgegevens verzameld, verwerkt, gebruikt en, indien van toepassing, doorgegeven, met het oog op het verkrijgen, uitvoeren en factureren van bestellingen.

Op de stafafdeling worden persoonsgegevens verzameld, verwerkt, gebruikt en, indien van toepassing, doorgegeven voor interne doeleinden (personeels- en loonadministratie, werving, reisbeheer) en ook om te voldoen aan de vereisten op grond van wettelijke verplichtingen.

Beschrijving van getroffen groepen en hun gerelateerde gegevens/gegevenscategorieën

In het kader van de normale bedrijfsactiviteiten worden adressen, contractuele en betalingsinformatie en gegevens betreffende elektronische informatie voor klanten, werkgevers, adviseurs evenals freelance experts en werknemers van partneradviesbureaus verzameld, verwerkt en gebruikt.

Op de stafafdeling (hoofdkantoor, bezoekend personeel, landelijk personeel, geïntegreerde professionals, familieleden, sollicitanten, voormalige werknemers), aanvullende informatie over kwalificaties en sollicitaties, duur van het dienstverband, bezoldiging, socialezekerheidsinformatie, contactgegevens, bankgegevens, werkdocumenten worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

Ontvangers / categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt

Verantwoordelijke interne beheerders (boekhouding, administratie, afdeling contracten, projectmanagement, telecommunicatie en IT); externe klanten (GIZ, KfW, ministeries, Wereldbank, EU, Aziatische en andere ontwikkelingsbanken, enz.).

Voor personeelsbeheer: iedere interne afdeling die betrokken is bij de uitvoering van de respectieve bedrijfsprocessen (projectbeheer en administratieve afdelingen).

Overheden op basis van wettelijke regelingen (sociale verzekeraars, belastingdienst, zorgverzekeraars); bankinstellingen (voor salaristransacties); schuldeisers (in geval van loon-/loonbeslag); reisbureaus.

Standaardtermijnen voor het verwijderen van gegevens

Persoonsgegevens worden regelmatig verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren, als de persoon in kwestie niet afzonderlijk toestemming heeft gegeven om de gegevens te bewaren, of als wettelijke bewaarverplichtingen en termijnen niet bepalen dat gegevens gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard over een langere periode.

Geplande doorgifte van gegevens naar derde landen

In het algemeen zullen er geen persoonsgegevens langs elektronische weg naar derde landen worden verzonden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk wanneer er een specifieke rechtsgrond is voor een dergelijke doorgifte.

Uw rechten

U kunt op ieder moment informatie opvragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens (volgens § 15 DSGVO) of verzoeken om verificatie, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens (§§ 16 en 17 DSGVO). U kunt ook te allen tijde verzoeken om beperking van het gebruik of de verwerking van uw persoonlijke gegevens (§§ 18 en 19 DSGVO), verzoeken om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden (§ 20 DSGVO) of bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (§ 21 DSGVO).

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar: [email protected]. We zullen ons best doen om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te nemen.

Gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Jetpack

Deze website gebruikt Jetpack voor websitestatistieken. De aanbieder van deze dienst is: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Verenigde Staten van Amerika.

Informatie vindt u in de privacyverklaring van Jetpack: https://jetpack.com/support/privacy en op https://automattic.com/privacy-notice/

Gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Facebook-plug-ins (Vind ik leuk-knop)

De RefNat4LIFE-website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, waarvan Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS de aanbieder is. Facebook-plug-ins op onze website zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop. Voor een overzicht van de Facebook-plug-ins, zie: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze website hebt bezocht met behulp van uw IP-adres. Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, koppelt u automatisch de inhoud van onze website aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat GFA, als aanbieder van deze site, geen kennis heeft van de inhoud van de gegevens die op deze manier naar Facebook worden verzonden of door Facebook worden gebruikt. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook: http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan koppelen, log dan uit bij uw Facebook-account.

Gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van LinkedIn

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder van die dienst is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer een pagina van deze website met een LinkedIn-functie wordt opgeroepen, wordt een verbinding tot stand gebracht met de LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop Aanbevelen van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat GFA, als aanbieder van deze site, geen kennis heeft van de inhoud van de gegevens die aldus worden verzonden naar of gebruikt door LinkedIn. Aanvullende informatie vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Twitter

Onze website maakt gebruik van functies van Twitter. De aanbieder van die dienst is:

(a) voor gebruikers binnen de V.S.:
Twitter, Inc.
Attn: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

(b) voor gebruikers buiten de V.S.:
Twitter International Company
Attn: Privacy Policy Inquiry
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRELAND

Telkens wanneer een pagina van deze website met een Twitter-functie wordt opgeroepen, wordt er verbinding gemaakt met de Twitter-servers. Voor zover ons bekend worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Er wordt met name geen IP-adres opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geëvalueerd.

Aanvullende informatie over de gegevensbescherming van Twitter vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op https://twitter.com/en/privacy

Server logbestanden

De aanbieder van deze website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze informatie omvat:

De aldus verzamelde gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. De gegevens worden niet samengevoegd of vergeleken met gegevens uit andere bronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens naderhand in te zien als ons concreet bewijs van onrechtmatig gebruik bekend wordt.

Cookies

Delen van deze website maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn “sessiecookies”. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies worden op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

De gegevens worden verwerkt volgens art. 6 paragraaf 1 (f) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met het legitieme belang om het gebruik te analyseren om de website van het bedrijf te verbeteren.

Wat betreft cookies kunt u de instellingen in uw browser op verschillende manieren aanpassen:

Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Contact via e-mail

Als u ons een vraag stuurt via ons e-mailaccount [email protected], zullen we de informatie die u verstrekt opslaan, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, zodat we uw vraag kunnen verwerken, ook in het geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming openbaar gemaakt.

RefNat4LIFE online benchmark tool

Registreren voor de enquête: Deze website biedt een online enquête die u vrijwillig kunt invullen. De enquête bevat een aantal verschillende formulevelden. Wanneer u zich registreert voor de enquête en instemt met onze gebruiksvoorwaarden en ons privacy beleid, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u invoert op de server worden opgeslagen.

Opslag en verwerking van gegevens: De gegevens die u in de enquête invoert, worden opgeslagen op de server van Domainfactory GmbH, gevestigd in de EU. De enquête maakt gebruik van het programma aangepaste WordPress plugin (gecodeerd door Yes We Work Ltd). Gegevens worden overgedragen tussen de server en de browser van de gebruiker via een beveiligde (https) verbinding. Gegevens worden opgeslagen in de cloud en lokaal. De gegevens worden verwerkt door HEAT GmbH, Duitsland. De toegang is beveiligd via een met een wachtwoord beveiligde login voor gebruikers met beheerdersrechten van de HEAT website of HEAT webserver. De gegevens worden geanonimiseerd en opgeslagen met als doel de enquêtetool en de benchmarkberekeningen voortdurend te verbeteren.

Gebruik van persoonsgegevens: De enquêteprovider verwerkt uw gegevens voor de evaluatie van de prestaties van uw winkel om u aan het einde van de enquête een op maat gemaakt resultaat te kunnen bieden. De gegevens die in de formulevelden worden ingevoerd, worden op de server opgeslagen om u een downloadbaar resultatenrapport te bieden zodra u de enquête hebt voltooid en stelt u ook in staat om de enquête tussentijds te beëindigen en later te hervatten. Om onze tool verder te ontwikkelen en te verbeteren gebruiken we ook data om te controleren of onze benchmarkingcategorieën goed zijn ingesteld. De gegevens die op de server zijn opgeslagen, bevatten alleen persoonlijke gegevens als u dergelijke gegevens in de tekstvelden invoert (bijvoorbeeld om uw naam en winkelnaam in het overzichtsrapport in te voeren). Alleen uw e-mailadres is verplicht om deel te kunnen nemen aan de enquête.

Bewaartermijn van gegevens: Persoonsgegevens worden regelmatig verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de beschreven doeleinden te bereiken.

Bezwaar tegen promotiemail

Het gebruik van de contactgegevens in de juridische kennisgeving voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat ongevraagd reclamemateriaal wordt verzonden, met name via spam e-mail.

Nieuwsbrief gegevens Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrieven van het project gebruiken we Mailchimp. Het Mailchimp-account wordt beheerd door onze projectpartner Shecco (bekijk hier hun privacybeleid). Door u te abonneren, erkent u dat uw gegevens worden overgedragen aan Mailchimp voor verwerking. Aanvullende informatie over dataprivacy van Mailchimp is te vinden in de Intuit-gegevensprivacyverklaring op https://www.intuit.com/privacy/statement/ Wij verzamelen geen aanvullende gegevens. U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan om de nieuwsbrief te verzenden op ieder moment intrekken door op de knop “Afmelden” in de nieuwsbrief te klikken, of door ons rechtstreeks te schrijven op [email protected]