Partners

Het projectconsortium, bestaande uit 8 Europese partners, brengt biologische winkelverenigingen, experts en technici uit de koelsector en marktontwikkelaars samen:

HEAT 
Projectmanagement, Duitsland

shecco 
Belgien

AgroBio – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica
Portugal

BNN – Bundesverband Naturkost Naturwaren
Duitsland

SEAE – Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología
Spanje

BIV – Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks
Duitsland

KNVvK – Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude 
Nederland

STEK – Stichting Emissiepreventie Koudetechniek
Nederland


HEAT GmbH (DE)

Hoe kan de juiste technologiekeuze het milieu helpen beschermen? Welk beleid kunnen landen kiezen om een ​​klimaatvriendelijk pad in te slaan? Hoe kan de aantasting van de ozonlaag worden voorkomen? In tijden van klimaatverandering biedt HEAT advies- en ingenieursdiensten. HEAT ondersteunt de Duitse federale overheid en de regeringen van ontwikkelingslanden bij de implementatie van het Montreal Protocol en versterkt de airconditioning- en koelingssector in de duurzame transitie naar klimaat- en milieuvriendelijke koudemiddelen. Het in Duitsland gevestigde onafhankelijke adviesbureau heeft in meer dan 25 jaar meer dan 300 projecten uitgevoerd en is momenteel actief in 30 landen.

Een focus van HEAT’s werk is de ontwikkeling en uitvoering van technische trainingen gericht op klimaatvriendelijke en energie-efficiënte technologieën. Het bedrijf biedt met name emissie-inventarisaties en reductietrajecten, advies over de ontwikkeling van wet- en regelgeving, normen en ingenieursdiensten. Het team bestaat uit ingenieurs, natuurwetenschappers, sociale wetenschappers en economen.

HEAT leidt het secretariaat van Refrigerants, Naturally!, een associatie die zich inzet voor klimaatvriendelijke koudemiddelen en energiezuinige technologieën. Deze associatie speelt een sleutelrol in het RefNat4LIFE-project en het vervolg daarop. 

Als projectmanager is HEAT verantwoordelijk voor projectmanagement, projectuitvoering en communicatieactiviteiten.

Contact:

Britta Pätzold

E-mail: [email protected] 

Website: www.heat-international.de


shecco (BE)

shecco is een wereldwijde marktversneller die bedrijven helpt hun klimaatvriendelijke oplossingen sneller op de markt te brengen. Op het gebied van verwarming en koeling zijn wij gespecialiseerd in natuurlijke koudemiddelen. Wij geloven dat innovatie, duurzaamheid en zakelijk succes nauw met elkaar verbonden zijn. Onze slogan “Sustaining our Atmosphere” weerspiegelt deze ambitie. We werken samen met meer dan 150 klanten over de hele wereld om het bedrijfsmodel voor natuurlijke koudemiddelen te bevorderen. De zakelijke portfolio omvat: marktonderzoek (sheccoBase), public affairs, B2B-industrieplatforms, nieuwsmagazines, evenementenbeheer, subsidies en financiering.

In het RefNat4LIFE-project is shecco de co-leider voor communicatie- en disseminatieactiviteiten. Shecco is ook betrokken bij alle andere activiteiten, met name de implementatie van het RACHP online marktonderzoek, het samenstellen van case studies over de beste RACHP-praktijken in de biologische detailhandel en de lijst met beschikbare RACHP-trainingen en -materialen in Europa.

Contact:

Thomas Trevisan

E-mail: [email protected]

Website: www.shecco.com


AgroBio – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (PT)

AGROBIO, opgericht in 1985, is een pionier in de ontwikkeling en verspreiding van biologische landbouw in Portugal. Als non-profit, niet-gouvernementele milieuorganisatie is zij erkend volgens de nationale wetgeving. AgroBio is lid van IFOAM en richt zich voornamelijk op de landbouw. Het heeft zijn mandaat echter uitgebreid in de richting van uitgebreide milieu- en klantenbescherming. Haar belangrijkste rol is het bieden van technische en commerciële ondersteuning aan belanghebbenden in de biologische voedselwaardeketen, inclusief training voor consumenten, technici en winkeliers. Daarnaast verzorgt AgroBio een serie trainingsworkshops over duurzaamheidsaspecten, die zeer waardevol zijn om de doelgroep van biologische handelaren te informeren over projectresultaten.

In het RefNat4LIFE-project is AgroBio betrokken bij alle activiteiten gericht op de biologische handelssector en voert de implementatie, disseminatie en communicatie ervan in Portugal uit. 

Contact:

João M. Alves

E-mail: [email protected]

Website: www.agrobio.pt


BNN – Bundesverband Naturkost Naturwaren (DE)

Het Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e. V. is de vereniging van biologische verwerkers, groothandels en retailers. De vereniging werkt mee aan het opstellen van nationale en internationale wetgevingsvoorstellen, bijvoorbeeld ter verbetering van de EU-bioregelgeving. Zij is ook actief op het gebied van public relations. Leden zijn onder meer fabrikanten, groothandels, detailhandelaren en importeurs van biologische en natuurlijke voeding. BNN is lid van de International Federation of the Organic Farming Movement (IFOAM). De vereniging hanteert speciale richtlijnen en ontwikkelt diensten voor haar leden, zoals het monitoren van de duurzaamheidsindicatoren van bedrijven. BNN vertegenwoordigt Europa’s grootste biologische voedingssector.

In het RefNat4LIFE-project is BNN actief betrokken bij alle activiteiten gericht op de biologische handelssector en voert de implementatie, disseminatie en communicatie ervan in Duitsland uit.

Contact:

Ulrike Schaal

E-mail: [email protected]

Website: www.n-bnn.de 


SEAE – Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (ES)

SEAE, de Spaanse Vereniging voor Biologische Landbouw/Agro-ecologie, is een particuliere non-profitorganisatie opgericht in 1992. Het doel is het ondersteunen en samenbrengen van de inspanningen van individuen, verenigingen en andere instellingen om biologische landbouw en agro-ecologie te promoten. De kern zijn daarom de leden, waaronder technici die adviseren of certificeren, trainers en wetenschappers op het gebied van agronomie, biologie, diergeneeskunde, ecologie, plattelandsgebieden, sociologie, gezondheid, enz. , verwerkers, detailhandelaren, distributeurs, importeurs) en andere vertegenwoordigers (landelijke tussenpersonen, consumenten, milieubeschermers, docenten, enz.) en ook instanties, instellingen en bedrijven die verbonden zijn met deze sector of andere verenigingen.

Dankzij de vereniging van zulke uiteenlopende profielen is de SEAE uitgegroeid tot een referentie-instantie op het gebied van biologische landbouw en agro-ecologie, zowel op nationaal als internationaal niveau, op gebieden als onderzoek, opleiding en verspreiding van technische informatie. Als een op wetenschap en technologie gerichte organisatie streeft SEAE ernaar om kwesties met betrekking tot biologische landbouw, agro-ecologie, gezonde eetgewoonten en plattelandsontwikkeling en duurzame voedselsystemen te promoten, coördineren en faciliteren. SEAE is lid van IFOAM en volgt actief de ontwikkeling van subsidies voor biologische productie, evenals het Europese en Spaanse beleid met betrekking tot voedselsystemen, plattelandsontwikkeling en het milieu.

Als onderdeel van de Ref, Nat! for LIFE-project neemt SEAE actief deel aan alle activiteiten gericht op biologische detailhandel en leidt de implementatie, disseminatie en communicatie van de projectactiviteiten in Spanje.

Contact:

Aina Calafat Rogers

E-mail: [email protected]

Website: www.agroecologia.net 


BIV – Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (DE)

De BIV vertegenwoordigt de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de planning, installatie, onderhoud en reparatie van koel- en airconditioningsystemen in Duitsland. Zij behartigt de belangen van haar leden in het ambacht van koelinstallatiebouw conform de wettelijke bepalingen. Als lid van de Centrale Vereniging van Duitse Ambachten (ZDH) ontwikkelt de BIV de politieke, nationale en commerciële omgeving van zijn eigen ambacht. Het officieel erkende beroep van “koeltechnicus” bestaat sinds 1978. De oprichting van nationale en regionale verenigingen is gebaseerd op de wetgeving van de Duitse handel. BIV werd opgericht in Ratingen in 1982. Traditioneel is het werk van de gilden en het BIV vooral gericht op professioneel vakmanschap. Het doel van de BIV is om de knowhow van de aangesloten bedrijven op het gebied van technologie, design en commerciële kwaliteit te verbeteren en een positief imago te creëren voor de handel in koeling en airconditioning. De voortdurende verscherping van de technische normen in de koel- en klimaattechniek, de voortdurend toenemende eisen aan nieuwe toepassingen en de strengere milieuwetgeving. Gezondheid en veiligheid hebben geleid tot een grotere vraag naar koelapparatuur. Om aan de grote vraag naar hooggekwalificeerde technici te voldoen, beheert het BIV zeven technische scholen en tal van technische opleidingen. BIV ondersteunt en bevordert de ontwikkeling van een zelfstandig beroep.

In het RefNat4LIFE-project is BIV actief betrokken bij alle activiteiten gericht op de RACHP-sector en zorgt het voor de implementatie, disseminatie en communicatie ervan in Duitsland. 

Contact:

Claus-Dieter Penno

Website: www.biv-kaelte.de 


KNVvK – Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (NL)

KNVvK is de erkende geregistreerde beroepsvereniging van professionals in de Nederlandse koel- en warmtepompbranche, opgericht in 1908. Zij brengt gespecialiseerde kennisaanbieders, onderzoekers, wetenschappers, opleiders, installateurs, leveranciers, eindgebruikers, ingenieurs en studenten samen. KNVvK kent individuele leden en bedrijfsleden. KNVvK adviseert haar leden en de samenleving op het gebied van duurzame technologieën, innovaties, natuurlijke koudemiddelen, energiebesparing en bevordert de samenwerking tussen alle belanghebbenden. De KNVvK vertegenwoordigt deze gemeenschap nationaal en internationaal en draagt ​​bij aan de ontwikkeling van nationale en Europese regelgeving en normen. KNVvK is erkend partner van het International Institute of Refrigeration IIR/IIF.

In het RefNat4LIFE-project is de KNVvK actief betrokken bij alle activiteiten gericht op de RACHP-sector en draagt ​​zij bij aan projectuitvoering, disseminatie en communicatie in Nederland en daarbuiten.

Contact:

René van Gerwen

E-mail: [email protected]

Website: www.knvvk.nl


STEK – Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (NL)

Begin jaren negentig lanceerde de Nederlandse overheid het CFK-actieprogramma. In overleg met alle partijen die CFK’s hebben gebruikt, zijn afspraken gemaakt om de internationale verplichtingen (Montreal/Kyoto) uit te voeren. Het hoofddoel was het voorkomen van lekkage van CFK’s, HCFK’s en HFK’s uit koel- en airconditioningsystemen. STEK is door het Ministerie van Milieu aangesteld via een kwalificatiesysteem voor zowel bedrijven als individuen (vaardigheden) om de implementatie van de Europese richtlijnen in Nederland te borgen. STEK heeft meer dan 25 jaar ervaring in kwaliteitsborging, duurzaamheid en veiligheid. Het STEK-systeem diende ook als blauwdruk voor beleidsmakers in Brussel en de Europese Commissie bij het opstellen van de Europese F-gassenverordening EU 842/2006 en zijn opvolger EU 517/2014. STEK is momenteel de belangrijkste certificeringsorganisatie in Nederland voor professionals in de koel- en klimaatbranche. Sinds de invoering van de nieuwe F-gassenwetgeving in Nederland in 2010 is STEK als onafhankelijke stichting verder gegaan met een systeem gebaseerd op bewezen en gecertificeerde kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Hoewel de STEK-regeling vrijwillig is voor bedrijven in de koel- en HVAC-branche, heeft het nog steeds het grootste marktaandeel in Nederland. Tegenwoordig omvat het modules voor F-gassen (zowel voor stationaire als transportsystemen), EPBD-airconditioning, CO2, warmtepompen en een module voor (natuurlijke) brandbare koudemiddelen.

STEK is in het RefNat4LIFE-project actief betrokken bij alle activiteiten gericht op de RACHP-sector en voert de projectuitvoering, disseminatie en communicatie in Nederland uit.

Kontakt: 

Wim den Boer; Jan Verkade

E-mail: [email protected][email protected]; [email protected] 

Website: www.stek.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief

* verplicht