Topic: Veiligheidsaspecten, veilige omgang met koudemiddelen